Давайте обсудим: Сяргей Васільеў з г. Міёры прапануе структуру территариально-адміністрацыйнага дзялення ў новай Беларусі.

«Праект тэрытарыяльна-адміністратыўнай рэформы Рэспублікі Беларусь» 

Беларусь гістарычна дзялілася на ваяводствы, паветы, воласці і гміны. Хаця і называлася яна раней Вялікім Княствам Літоўскім.

Ваяводствы і паветы з’явіліся ў нас пасля Гарадзельскай уніі ў 1413 г.. Пры тым не ўсе ваяводствы дзяліліся на паветы. У сучаснай Беларусі, маючы на ўвазе яе невялікую тэрыторыю і насельніцтва, асабліва шчыльнасць апошняга, на думку аўтара ваяводствы, як тэрытарыяльныя адзінкі ўводзіць немэтазгодна. Асабліва ўлічваючы нізкую (і усё зніжаючыюся) шчыльнасць сельскага насельніцтва. Таму мэтазгодна зрабіць асноўнай адміністратыўнай адзінкай Беларусі – павет. Падобна як у Літве, Латвіі, Эстоніі.

Гэта, на думку аўтара, зробіць мясцовае самакіраванне больш эфектыўным і дэмакратычным.

Паветаў у РБ павінна быць 21. Па 500-600 тысячаў насельніцтва і горад Мінск на правах асобнага павета. Паветы прыкладна аднолькавыя па плошчы і насельніцтву і кампактныя па тэрыторыі.

Паветы дзеляцца на 50-60 валасцей (прыкладна па 10000 насельніцтва). Пры гэтым на воласці дзеляцца як гарады, так і сельская мясцовасць. Напрыклад, у Гомелі на 500 тысячаў насельніцтва павінна быць прыкладна 50 валасцей. У сельскай мясцовасці таксама воласць прыходзіцца на 10000 насельніцтва.

Пры тым воласці павінны стварацца на базе цяперашніх сельскіх раёнаў, але з істотнай карэктыроўкай тэрыторыі і насельніцтва. Воласці дзеляцца прыкладна на 10-15 гмінаў. У гміне арыентыровачна павінна быць 1000-1500  насельніцтва. Гміны таксама ўводзяцца як у гарадах, так і ў сельскай мясцовасці. У гарадах гэта тэрыторыя кампактнага пражывання 1000 насельнікаў. У сельскай мясцовавасці гміны прыкладна адпавядаюць цяперашнім сельсаветам.

Рэспубліка Беларусь дзеліцца на 21 павет. Паветам кіруе выбраны насельніцтвам павятовы стараста на працягу 3 год. Старасту дапамагаюць першы, другі і трэці намеснікі, якіх ён абірае сам. Штат павятовага кіраўніцтва ўключае таксама 15-20 сакратароў, якія курыруюць кожны якую-небудзь сферу. Прамысловасць, сельскую гаспадарку, сацыяльную сферу, медыцыну, адукацыю, культуру, экалогію, турызм, спорт, фінансы, узброенные сілы, ахова правапарадку, надзвычайныя сітуацыі, будаўніцтва і г.д.

Паветы дзеляцца на воласці па 10 тысяч насельніцтва (50-60 на павет), якія ўзначальваюць валасныя войты, якія выбіраюцца насельніцтвам воласці на 3 гады. Валасны войт павінен мець трох сакратароў, якія павінны дапамагаць яму весці бягучыя справы. Войтаўствы падзяляюцца на 5-10  гмінаў (пракладна па 1000 насельніцтва). Іх узначальвае солтыс, які абіраецца мясцовым насельніцтвам на 3 гады. Гмінны солтыс свайго апарата кіравання не мае, і ўсе справы на тэрыторыі гміны вырашае асабіста сам. Яму дапамагаюць абраныя мясцовым насельніцтвам сотнікі (ад 100 чалавек насельніцтва), які выконваюць грамадскую службу апрача асноўнай працы за нейкае ўзнагароджанне ад дзяржавы. Яны займаюцца толькі мясцовымі праблемамі. Яны ўваходзяць ў раду гміны. Сотнікам дапамагаюць дзесятнікі, якія выбіраюцца ад кожных 10 домаўладанняў (у вёсцы ад 10 падворкаў, у горадзе ад 10 кватэр). Яны прадстаўляюць інтарэсы жыхароў гэтых падворкаў і кватэр на грамадскай аснове, апрача асноўнай працы, атрымліваючы ўзнагароджанне ад дзяржавы. Яны таксама могуць ўваходзіць у раду гміны. Сотнікі і дзясятнікі могуць абірацца насельніцтвам на неазначаны тэрмін. Гэтак жа як і перавыбярацца.

Валасныя войты складаюць раду павета, а гмінныя солтысы раду воласці, а сотнікі і дзесятнікі раду гміны.

Да таго ж у Беларусі дапускаюцца нацыянальныя аўтаноміі. У тых мясцінах, дзе больш 50% складаюць не беларусы. Напрыклад, у Воранаўскай, Радуньскай, Росьскай, Відзаўскай, Вавёркаўскай, Астрынскай валасцях, дзе пераважаюць палякі.  Варнянская гміна Маладзечанскага павета, дзе пераважаюць летувісы. У такіх рэгіёнах пажадана школьніцтва і справаводства весці на нацыянальных мовах. А таксама ўтварыць нацыянальныя аўтаноміі рэгіёнаў, у якіх пераважае небеларускае насельнітва, якія б мелі самакіраванне.

Усюды павінен дзейнічаць прынцып субсідзіарнасці. Гэта значыць, каб усе мясцовыя праблемы вырашаліся на мясцовым узроўні. Каб дапускалася перавыбранне старастаў, войтаў, солтысаў раней тэрміну. У выніку ініцыятывы мясцовага насельніцтва, калі тое збярэ 2000 подпісаў за перавыбранне павятовага старасты, або калі 200 подпісаў за перавыбранее валаснога войта, або калі 50 подпісаў за перавыбранне гміннага солтыса. У выпадку падобнай сітуацыі, ў адпаведнай адміністратыўнай адзінцы павінны адбыцца датэрміновыя перавыбары.

Да таго ж, у мясцовасцях, дзе нацыянальныя меншасці складаюць больш 10%, павінна ў школьніцтве і справаводстве ўжывацца другая мова, акрамя беларускай. Мова нацыянальнай меншасці. І мясцовае кіраўніцтва павінна гэтай мовай валодаць і выкарыстоўваць яе ў справаводстве.

 

Рэспубліка Беларусь

Павятовае дзяленне 

Паветы: Менск, Менскі, Гомельскі, Магілёўскі, Віцебскі, Гродзенскі, Брэсцкі, Бабруйскі, Баранавіцкі, Пінскі, Мазырскі, Лідскі, Полацкі, Аршанскі, Барысаўскі, Маладзечанскі, Слуцкі, Слонімскі, Кобрынскі, Наваградскі.

 Менскі павет — воласці: Менская, Лагойск (горад 1), Лагойская, Пухавічы (горад 1), Пухавіцкая, Радашковічы (горад 1), Радашковіцская, Узда (горад 1),  Узденская, Кейданы (горад 1), Кейданаўская, Стаўбцы (горад 1), Стаўбцоўская, Валожын (горад 1), Валожынская, Смалявічы (горад 1), Смалявіцкая, Жодзіна (горад 5), Жодзінская.

Маладзечанскі павет — воласці: Маладзечна (горад 8), Маладзечанская, Вілейка (горад 3), Вілейская, Мядзель(горад 1), Мядзельская, Пастаўская, Паставы (горад 2), Смаргонская, Смаргонь (горад 2), Ашмяны (горад  2), Ашмянская, Варапаеўская, Лынтупская

Гомельскі павет — воласці: Чачэрск (горад 1), Чачэрская, Брагін (горад 1), Брагінская, Добруш (горад 1), Добрушская, Ветка (горад 1), Веткаўская, Карма (горад 1), Кармянская, Гомель (горад 50), Гомельская, Буда-Кашалёва (горад 1), Буда-Кашалёўская, Рэчыца (горад 4), Рэчыцкая.

Магілёўскі павет — воласці: Магілёў (горад 36), Магілёўская, Шклоў (горад 2), Шклоўская, Быхаў (горад 2), Быхаўская, Чавусы (горад 1), Чавуская.

Віцебскі павет — воласці:  Віцебск (горад 34), Віцебская, Гарадок (горад 1), Гарадоцкая, Лёзна (горад 1), Лёзненская, Бешанковічы (горад 1),  Бешанковічская, Сянно (горад 1), Сененская, Шуміліна (горад 1), Шумілінская, Азярышчанская, Суражская.

Полацкі павет — воласці:  Полацкая, Полацк (горад 7), Наваполацк (горад 10), Глыбокае (горад 1), Глыбоцкая, Браслаў (горад 1), Браслаўская, Лепель (горад 1), Лепельская, Верхнядзвінск (горад 1), Верхнядзвінская, Чашнікі (горад 1), Чашніцкая, Міёры (горад 1), Міёрская, Шаркаўшчына (горад 1), Шаркаўшчынская, Расоны (горад 1), Расонская.

Гродзенскі павет — воласці: Гродна (горад 30), Гродзенская, Бераставіца (горад 1), Бераставіцкая, Свіслач (горад 1), Свіслацкая, Шчучын (горад 1),  Шчучынская, Масты (горад 1), Мастоўская, Васілішкаўская.

Лідскі павет — воласці: Ліда (горад 10), Лідская, Воранава (горад 1),   Воранаўская, Радунь (горад 1), Радуньская, Іўе (горад 1), Іўеўская, Бярозаўская, Юрацішкаўская

Баранавіцкі павет — воласці: Баранавічы (горад 13), Баранавіцкая, Ганцавічы (горад 1), Ганцавічская, Івацэвічы (горад 1), Івацэвіцкая, Несвіж (горад 2), Несвіжская, Клецк (горад 1), Клецкая.

Наваградскі павет — воласці: Наваградак (горад 2), Наваградская, Карэлічы (горад 1), Карэліцкая, Дзятлаў (горад 1), Дзятлаўская, Дзераўнянская, Любчанская, Налібоцкая.

Брэсцскі павет — воласці: Брэст (горад 30), Брэсцкая, Камянец (горад 1),  Камянецкая, Высокае (горад 1), Высокаўская, Жабінка (горад 1), Жабінкаўская

Кобрынскі павет — воласці:  Кобрын (горад 5), Кобрынская, Антопальская, Бяроза (горад 1), Бярозаўская, Драгічын (горад 1), Драгічынская, Дзівінская, Белазёрск (горад 1), Белазёрская, Пружаны (горад 1), Пружанская

Пінскі павет — воласці: Пінск (горад 13), Пінская, Столін (горад 1),  Столінская, Давыд-Гарадок (горад 1), Давыд-Гарадоцкая, Лунінец (горад 2),  Лунінецкая, Лагішын (горад 1), Лагішынская, Іванава (горад 1), Іванаўская, Мікашэвічы (горад 1), Мікашэвіцкая, Мотальская, Целеханская.

Мазырскі павет — воласці:  Мазыр (горад 10), Мазырская, Петрыкаў (горад 2), Петрыкаўская, Тураўская, Капаткевіцкая, Жыткавічы (горад 1),   Жыткавіцкая, Ельск (горад 1), Ельская, Нараўля (горад 1), Нараўлянская, Лельчыцы (горад 1), Лельчыцкая.

Бабруйскі павет — воласці: Бабруйск (горад 25), Бабруйская, Асіповічы (горад 2), Асіповіцкая, Глуск (горад 1), Глуская, Кіраўск (горад 1), Кіраўская, Рагачоў( горад 2), Рагачоўская, Жлобін (горад 5), Жлобінская.

Слуцкі павет — воласці:  Слуцк (горад 5), Слуцкая, Салігорск (горад 10), Салігорская, Капыль (горад 1), Капыльская, Любань (горад 1),  Любаньская, Старыя Дарогі (горад 1), Старадарожская, Старобінская

Барысаўскі павет — воласці: Барысаў (горад 13), Барысаўская, Крупкі (горад 1), Крупская, Халапеніцкая, Бярэзіно (горад 1), Бярэзінская, Чэрвень (горад 1), Чэрвеньская, Зембінская.

Аршанскі  павет — воласці: Орша (горад 13), Аршанская, Талачын (горад 1), Талачынская, Дуброўна (горад 1), Дубровенская, Багушэўск (горад 1), Багушэўская, Горкі (горад 2), Горацкая, Дрыбінская, Круглянская

Слонімскі павет — воласці: Слонім (горад 4), Слонімская, Ваўкавыск (горад 2), Ваукавыская, Зельва (горад 1), Зельвенская, Поразаўская, Ружанская

Крычаўскі павет — воласці:  Крычаў (горад 3), Крычаўская, Клімавіцкая, Клімавічы (горад 2 ), Касцюковіцкая, Касцюковічы (горад 2), Мсціслаўская, Мсціслаўль (горад 2), Хоцімск (горад 1), Хоцімская, Чэрыкаў (горад 1),  Чэрыкаўская, Слаўгарад (горад 1), Слаўгарадская.

Воласці. Дзяленне на гміны

Мінскі павет.

Мінская воласць — гміны: Шчомысліцкая, Хацежынская, Заслаўе (горад 20),  Заслаўская, Лясная, Каладзішчанская, Сасноўская, Самахвалавіцкая, Ждановіцкая, Бараўлянская.

Лагойская воласць — гміны: Лагойск (горад 10), Лагойская, Плешчаніцы (горад 5), Плешчаніцкая, Астрашыцкая, Гайнаўская, Крайская, Акалоўская, Янушковіцкая.

Пухавічская воласць — гміны: Мар’інагорка (горад 10), Мар’інагорская, Дуброўская, Гарэліцкая, Турынская, Сітніцкая, Сутніцкая, Дрычынская, Блужаўская

Радашковіцкая воласць — гміны: Радашковічы (горад 10), Радашковіцкая, Аляхновіцкая, Рогаўская, Юзуфоўская, Петрышкаўская.

Узденская воласць — гміны: Узда (горад 10), Узденская, Хатлянская, Сямёновіцкая, Ліцьвянская, Целякоўская, Войкаўская, Цёпленьская.

Койданаўская воласць — гміны: Койданава (горад 10), Койданаўская, Фаніпаль (горад 5), Фаніпальская, Путчынская, Юцкаўская, Энергецікаўская, Станькаўская, Рубілкаўская, Рубяжэвіцкая.

Стаўбцоўская воласць — гміны: Стаўбцы (горад 15), Стаўбцоўская, Шашкоўская, Мікалаеўская, Вішневецкая, Магільнянская.

Валожынская воласць — гміны: Валожын (горад 10), Валожынская, Пяршайская, Вішнеўская, Гародзькаўская, Сугвоздаўская, Ракаўская, Яршэвіцкая.

Смалявіцкая воласць — гміны: Смалявічы (горад 10), Смалявіцкая, Забалоцеўская, Усяжская, Пякалінская, Пятровіцкая, Зарэцкая.

Жодінская воласць — гміны: Жодіна (горад 50), Жодінская, Зялёнаборская, Будагоўская, Перагоцкая.

Маладечанскі павет.

Маладзечанская воласць — гміны: Маладзечна (горад 80),  Маладзечанская, Хажоўская, Лебедзеўская, Маркаўская, Турэц-Баярская, Гарадоцкая, Чысцінская, Краснінская

Вілейская воласць — гміны: Вілейка (горад 30), Вілейская, Любаньская, Касцяневіцкая, Даўгінаўская, Ільінская, Альковіцкая, Хадасевіцкая.

Мяделькая воласць — гміны: Мядель (горад 10 ),  Мяделькая, Нарач (горад 5 ), Нарачанская, Сырмежская, Свір (горад 2),  Свірская, Лотваўская, Дзяглеўская, Будслаўская, Крывіцкая, Княгініская, Занарацкая.

Пастаўская воласць — гміны: Паставы (горад 20), Пастаўская, Камайская, Навасёлкаўская, Кураполеўская

Смаргонская воласць — гміны: Смаргонь (горад 20), Смаргонская, Залеская, Войстамская, Жодзішкаўская, Солаўская, Крэўская, Кушлянская, Вішнеўская, Ардашоўская.

Ашмянская воласць — гміны: Ашмяны (горад 15), Ашмянская, Жупранская, Навасёлкаўская, Гальшанская, Градзеўская, Граўжышская, Мураванская.

Варапаеўская воласць — гміны: Варапаева (горад 3), Варапаеўская, Дунілавічская, Белькаўская, Казлоўшчынская, Воўкаўская.

Лынтупская воласць — гміны: Лынтупы (горад 3), Лынтупская, Мягунская, Палеская, Саранчанская

Гомельскі павет.

Чачэрская воласць — гміны: Чачэрск (горад 10), Чачэрская, Роўкавіцкая, Бяляеўская, Нісімкавіцкая, Сідаравіцкая, Балсуноўская,

Брагінская воласць — гміны: Брагін (горад 10),  Брагінская, Камарын (горад 5), Камарынская, Гдзеньская, Краковіцкая, Чымяры (горад 10),   Чымярыская, Мікуліцкая

Лоеўская воласць — гміны: Лоеўская (горад 5), Лоеўская, Ручаёўская, Дзеражыцкая, Астроўская, Міхалеўская, Абакумская, Пярэдзельская

Добрушская воласць — гміны: Добруш (горад 10), Добрушская, Церахоўская, Кармянская, Насовіцкая, Дуброўская

Гомельская воласць — гміны: Гомельская, Касцюкоўская, Урыцкая, Церахоўская, Прыборская, Бабовіцкая, Даўгалеская, Чонкаўская, Цярухская

Гомель (горад 500 гмін).

Веткаўская воласць — гміны: Ветка (горад 10), Веткаўская, Хальчская, Шарэцінская, Свяцілавіцкая, Стаўбуноўская

Кармянская воласць — гміны: Карма (горад 5), Кармянская, Ліцвінавіцская, Валынская, Акцябарская, Каменалаўская, Струкачоўская, Лужокская, Доўская.

Буда-Кашалёўская воласць — гміны: Буда-Кашалёва (горад 5), Буда-Кашалёўская, Дуравіцкая, Патапаўская, Ліпніцкая, Крыўская, Шырокаўская.

Рэчыцкая воласць — гміны: Рэчыца (горад 50), Рэчыцкая, Перасвятаўская, Васілевічы (горад 5), Васілевіцкая, Зарэцкая, Горвальская, Перавалоцкая,  Холмечская

Магілёўскі павет

Магілёўская воласць — гміны: Буйніцкая, Кадзінская, Вейнянская, Княжыцкая, Паляцковіцкая, Дашкаўская, Вендаражская, Завадская, Семякавіцкая.

Магілёў (горад 300 гмін)

Быхаўская воласць — гміны: Быхаў (горад 20), Быхаўская, Тошчыцкая, Баркалабаўская, Грудзінаўская, Чырвоніцкая, Гарадзецкая, Чарнаборская

Чаўская воласць — гміны: Чаўсы (горад 10),  Чаўская, Жаліўская, Пуцькаўская, Антонаўская, Петухоўская, Верамейская, Цемравіцкая

Бялыніцкая воласць — гміны: Бялынічы (горад 7), Бялыніцкая, Вішаўская, Цяхцінская, Запольская.

Віцебскі павет

Віцебск (горад 300 гмін).

Віцебская воласць — гміны: Віцебская, Замастоцкая, Шапшынская, Копцеўская, Лётцаўская, Пестунецкая, Мазалаўская, Бабініцкая, Рубаўская

Гарадоцкая воласць — гміны: Гарадок (горад 10), Гарадоцкая, Пальмінская, Вайханская, Бычыхінская, Мяжанская

Лёзненская воласць — гміны: Лёзна (горад 5), Лёзненская, Крынская, Стасеўская, Веляцкавіцкая, Кавалеўская, Яськоўшчынская, Даброшчынская.

Азярышчынская воласць — гміны: Азярышча (горад 1), Азярышчанская, Халамер’еўская, Марчанкаўская, Руднянская, Зайкаўская, Хмельніцкая,

Суражская воласць — гміны: Сураж (горад 2), Суражская, Янавічская, Вымнянская, Запольская, Задубровенская, Курынская

Шумілінская воласць — гміны: Шуміліна (горад 7),  Шумілінская, Мікалаеўская, Крывасельская, Язвінская, Дабейская, Сіроцінская, Сураўнёўская

 Аршанскі павет

Аршанская воласць — гміны: Орша (горад 130), Аршанская, Смалянская, Арэхаўская, Межаўская, Барань (горад 15), Бараньская, Клюкаўская, Якаўлеўская, Барздоўская.

Дубровенская воласць — гміны: Дуброўна (горад 10), Дубровенская, Асінторф (горад 3), Асінторфская, Засценкаўская, Арловіцкая, Зарубаўская, Кляноўская, Баеўская.

Талачынская воласць — гміны: Талочын (горад 10),  Талачынская, Слаўнянская, Плоскаўская, Валасоўская, Сяркевіцкая, Абольцаўская, Коханаўская, Жукнеўская

Бешанковічская воласць — гміны: Бешанковічы (горад 10), Вульская, Бешанковічская, Бачэйкаўская, Соржыцкая, Астроўненская, Вярхоўская

Сененская воласць — гміны: Сянно (горад 10), Сененская, Ульянаўская, Старабелецкая, Нямойтаўская, Багушэўская, Какоўшчынская.

Шклоўская воласць — гміны: Шклоў(горад 10), Шклоўская, Чарнаруцкая, Фашчоўская, Гарадзішчанская, Малаславенская, Тройцаўская, Каменалаўская, Заходаўская

Горацкая воласць — гміны: Горкі (горад 20), Горацкая, Ленінская, Ходараўская, Горская, Капцёўская, Даброўская, Аўсянская, Маслакоўская, Рэктаўская

Дрыбінская воласць — гміны: Дрыбін (горад 2), Дрыбінская, Чэрняўская, Трылеская, Пудаўнянская, Расненская

Круглянская воласць — гміны: Круглая (горад 5), Круглянская, Кручоўская, Дудакавіцкая, Філатаўская, Шапялевічская, Цяцерынская, Касцевічская

 

Баранавіцкі павет

Баранавіцкая воласць — гміны: Баранавічы (горад 130), Баранавіцкая, Жамчужніцкая, Палонкауская, Германтаўская, Моўчыцкая, Гарадзішчанская

Ляхавічская воласць — гміны: Ляхавічы (горад 10), Ляхавічская, Альхоўская, Крывошынская, Ганчарская

Ганцавічская воласць — гміны: Ганцавічы (горад 10), Ганцавічская, Люсінская, Хатынецкая, Малькавіцкая, Дзяніскавіцкая, Чудзінская, Чучэвіцкая

Івацэвічская воласць — гміны: Івацэвічы (горад 10), Івацэвічская, Быценская, Косава (горад 5), Косаўская, Хадакоўская, Вулька-Аброўская, Святавольская.

Нясвіжская воласць — гміны: Несвіж (горад 15), Нясвіжская, Гарадзея (горад 2), Гарадзейская, Сноўская, Лявонавіцкая.

Клецкая воласць — гміны: Клецк (горад 10),  Клецкая, Кухчыцкая, Сіняўская, Грыцэвічская, Заастравецкая

Наваградскі павет

Наваградская воласць — гміны: Наваградак (горад 20), Наваградская, Валеўская, Ятраўская, Кашалеўская, Усялюбская, Ацмінаўская, Люблянская, Нягневіцкая

Карэліцкая воласць — гміны: Карэлічы (горад 5), Карэліцкая, Мір (горад 5), Мірская, Цырынская, Малюшынская, Ярэмічская,

Дзятлаўская воласць — гміны: Дзятлава (горад 10), Дзятлаўская, Наваельніская, Разгальская, Мядзінавіцкая

Дзераўнянская воласць — гміны: Дзераўнянская, Налібоцкая, Літоўская, Івянец (горад 5), Івянецкая, Хатаўская, Цясноўская,

Любчанская воласць — гміны: Любча (горад 3), Любчанская, Дзеляціцкая, Борская, Вераскоўская

Кобрынскі павет

Кобрынская воласць — гміны: Кобрын (горад 50), Кобрынская, Бухавіцкая, Хідраўская, Астроміцкая, Залеская, Гарадзецкая

Антопальская воласць — гміны: Антопаль (горад 5), Антопальская, Галоўчыцкая, Брашэвіцкая, Імянінская

Бярозаўская воласць — гміны: Бяроза (горад  15), Бярозаўская, Першамайская, Броннагорская, Сялецкая, Малечанская

Белазёрская воласць — гміны: Белазёрск (горад  10), Белазёрская, Спораўская, Новапяскоўская

Дзівінская воласць — гміны: Дзівін (горад  3), Дзівінская, Павіцкая, Восаўская, Навасёлкаўская, Радастаўская

Пружанская воласць — гміны: Пружаны (горад 15), Пружанская, Шарашова (горад 5), Шарашоўская, Зосімавіцкая, Клепачоўская, Дабучынская, Гарадзечнінская, Ліноўская, Сухапальская

 

Пінскі павет

Пінская воласць — гміны: Пінск (горад  130), Пінская, Малатковіцкая, Дубаўская, Аснежыцкая, Ласіцкая, Плешчынская

Лагішынская воласць — гміны: Лагішын (горад  10), Лагішынская, Навадворская, Валешчанская, Парахонская

Столінская воласць — гміны: Столін (горад  10), Столінская, Гарадкоўская, Фядорыцкая, Плотніцкая, Беражноўская

Давыд-Гарадоцкая воласць — гміны: Давыд-Гарадок (горад  10), Давыд-Гарадоцкая, Малешаўская, Рубельская, Альшанская

Лунінецкая воласць — гміны: Лунінец (горад  20), Лунінецкая, Бастынская, Багданаўская, Кажан-Гарадоцкая, Лахвінская

Іванаўская воласць — гміны: Іванава (горад  15), Іванаўская, Снітаўская, Бродніцкая, Крытышынская, Дастаеўская

Мікашэвічская воласць — гміны: Мікашэвічы (горад  10), Мікашэвічская, Сітніцкая, Сінкевіцкая, Ленінская

Мотальская воласць — гміны: Моталь (горад  2), Мотальская, Тышкавіцкая, Апольская, Табульская

Целеханская воласць — гміны: Целеханы (горад  5), Целеханская,  Святавольская, Выганішчанская, Гортальская, Аброўская

Гродзенскі павет

Гродна (горад  300 гмін)

Гродзенская воласць — гміны: Сапоцкін(горад  5), Сапоцкінская, Гожаўская, Падлобінская, Путрышская, Верцялішкаўская, Азёрская, Парэчская, Індурская, Скідзель (горад  5), Скідзельская

Бераставіцкая воласць — гміны: Бераставіца (горад  10),   Бераставіцкая, Малабераставіцкая, Пагранічны(горад  5),  Пагранічная, Макараўская, Эйсмонтаўская

Свіслацкая воласць — гміны: Свіслач (горад  7),  Свіслацкая, Дабравольская, Нязбодзіцкая, Поразаўская, Вердаміцкая, Ханявіцкая

Шчучынская воласць — гміны: Шчучын (горад 15), Шчучынская, Орляцкая, Астрына (горад  3), Астрынская, Новадворская, Першамайская, Васілішкі (горад  3), Васілішкаўская

Мастоўская воласць — гміны: Масты (горад 15), Мастоўская, Дубнаўская, Луннаўская, Мікалаеўшчынская, Курылавічская, Галубоўская, Пацавіцкая

 

Лідскі павет

Ліда  (горад  100 гмін)

Лідская воласць — гміны: Мінойтаўская, Лідская, Дакудаўская, Бердаўская, Вавёркаўская, Галдоўская

Воранаўская воласць — гміны: Воранава (горад  7), Воранаўская, Беняконская, Жырмунская, Геранёнская

Радунская воласць — гміны: Радунь (горад  5), Радунская, Забалоцьеўская, Балыцінская, Доцішкаўская, Начаўская

Іўеўская воласць — гміны: Іўе (горад 10), Іўеўская, Юрацішкі (горад  3),  Юрацішкаўская, Суботнікаўская, Ліпнішкаўская, Морынская, Лаздунская, Эйгердаўская

Бярозаўская воласць — гміны: Бярозаўка (горад  5), Бярозаўская,  Налібоцкая, Сялецкая

Слонімскі павет

Слонім  (горад  50 гмін)

Слонімская воласць — гміны: Слонімская, Новадзевяткавіцкая, Дзераўнянская, Казлоўшчынская, Рагатнянская, Сянькоўшчынская, Ёлкінская

Зельвінская воласць — гміны: Зельва(горад  10), Зельвінская, Дзярэчынская, Тулаўская, Каралінская

Ружанская воласць — гміны: Ружаны (горад  5), Ружанская, Лыскаўская, Міжэвічская

Ваўкавыская воласць — гміны: Ваўкавыск (горад  15), Ваўкавыская, Рось (горад  2),  Росьская, Суботчская, Шылавічская, Ізабеленская, Падароскаўская, Вярэйкаўская, Воўпінская

Полацкі павет

Полацк  (горад  70 гмін)

Наваполацк  (горад  100 гмін)

Полацкая воласць — гміны: Полацкая, Наваполацкая, Ветрынская, Баравухінская, Юравіцкая, Бабыніцкая, Фарынаўская, Астроўшчынская, Зялёнкаўская, Обаль (горад  2), Обальская, Нікіціхінская

Глыбоцкая воласць — гміны: Глыбокае (горад 15), Глыбоцкая, Азярцоўская, Дзеркаўшчынская, Удзелаўская

Падсвіллеўская воласць — гміны: Падсвілле (горад  5), Падсвіллеўская, Залеская, Плісаўская, Празароцкая, Псуйская

Браслаўская воласць — гміны: Браслаў (горад  10), Браслаўская, Ахрэмаўская, Бальмонтаўская, Слабодкаўская, Мяжанская, Замошшаўская, Плюская, Дрысвяцкая

Відзаўская воласць — гміны: Відзы (горад 1), Відзаўская,  Опсаўская, Казянская, Далёкаўская, Богінская

Лепельская воласць — гміны: Лепель (горад  15), Лепельская, Бароўкаўская, Слабодская, Засвівенская, Красуліцкая

Чашніцкая воласць — гміны: Чашнікі (горад  10), Чашніцкая, Навалукомль (горад 10), Навалукомльская, Пячэвіцкая, Антопальская, Іванская, Акцябарская

Верхнядзвінская воласць — гміны: Верхнядзвінск (горад  10),  Верхнядзвінская, Шайцераўская, Бігосаўская, Задзежынская, Сар’янская, Узмёнская, Боркавіцкая, Коханавіцкая

Асвейская воласць — гміны: Асвея (горад  2), Асвейская, Чапаеўская, Марачкоўская, Лісненская, Сянькоўская, Стралкоўская, Высакоўская, Мілавіцкая

Міёрская воласць — гміны: Міёры (горад  10), Міёрская, Павяцкая, Друйская, Перабродская, Чапукоўская

Дзісненская воласць — гміны: Дзісна (горад 1), Дзісненская, Туркоўская, Язненская, Нікалаёўская, Завуццеўская, Палюдавіцкая

Ушацкая воласць — гміны: Ушачы (горад  4), Ушацкая, Кублічынская, Мосарская, Сарочынская, Далыкаўская, Дуброўская,

Расонская воласць — гміны: Расоны (горад  5), Расонская, Клястіцкая, Гарбачоўская, Юхавіцкая, Дрэтуньская

Докшыцкая воласць — гміны: Докшыцы (горад  7), Докшыцкая, Бягомль (горад 2), Бягомльская,Ваўкалацкая, Параф’янаўская, Круляўшчынская (горад 4)

Шаркаўшчынская воласць — гміны: Шаркаўшчына (горад  5),    Шаркаўшчынская, Германавіцкая, Лужкоўская, Ёдская, Жукоўшчынская

 

Брэсцкі павет

Брэст  (горад  300 гмін)

Брэсцкая воласць — гміны: Брэсцкая, Чэрненская, Знаменская, Тамашоўская, Дамачоўская

Маларыцкая воласць — гміны: Маларыта (горад  5),  Маларыцкая, Олтушская, Макранская, Чарнянская

Жабінкаўская воласць — гміны: Жабінка (горад  5),  Жабінкаўская, Крыўлянская, Азяцкая

Камянецкая воласць — гміны: Камянец (горад  5), Камянецкая, Відамлянская, Рэчыцкая

Высокаўская воласць — гміны: Высокае (горад  5), Высокаўская, Воўчынская, Верамееўская, Калінікоўская

Крычаўскі павет

Чэрыкаўская воласць — гміны: Чэрыкаў (горад 10), Чэрыкаўская, Азёрская, Холмаўская, Яноўская,

Слаўгарадская воласць — гміны: Слаўгарад (горад 10), Слаўгарадская, Рэктаўская, Старакаменская, Свенская, Першаўская, Краснапольская

Крычаўская воласць — гміны: Крычаў (горад 30), Крычаўская, Бацьвіноўская, Кацюшкавіцкая, Маляціцкая, Лобкаўская, Чырвонабудская

Мсціслаўская воласць — гміны: Мсціслаў (горад 10), Мсціслаўская, Падсоланаўская, Курмачоўская, Капачоўская, Рокшынская, Хадасоўская, Сапрынавіцкая, Забалоцеўская, Падлужоўская, Сялецкая, Даўговіцкая, Мучынская

Клімавіцкая воласць — гміны: Клімавічы (горад 15), Клімавіцкая, Любанская, Ціманаўская, Высакоўская, Раднянская, Галіцкая, Мілаславіцкая, Дамерыцкая

Касцюковіцкая воласць — гміны: Касцюковічы (горад 15), Касцюковіцкая, Пралетарская, Беладуброўская, Забычанская, Дзялідавіцкая, Белінковіцкая, Сялецкая, Баранькаўская, Янаўская, Гарадецкая

Хоцімская воласць — гміны: Хоцімск (горад 5), Хоцімская, Забялішынская, Тросценкаўская, Ліпаўская, Чарняўская, Баханская, Бярозкаўская, Веткаўская

Мазырскі павет

Мазыр (горад 100 гмін)

Мазырская воласць — гміны: Мазырская, Скрыгалаўская, Слабадская, Малешкавіцкая, Махновіцкая

Петрыкаўская воласць — гміны: Петрыкаў (горад 15), Петрыкаўская, Галубіцкая, Лясковіцкая, Капцэвіцкая, Гробаўская, Снядзінская, Муляроўская, Конкавіцкая, Дзякавіцкая, Чырвонаўская

Тураўская воласць — гміны: Тураў (горад 5), Тураўская, Верасніцкая, Азяронская, Рычаўская, Тонежская, Букчанская, Прыбілавіцкая

Капаткевіцкая воласць — гміны: Капаткевічы (горад 3), Капаткевіцкая, Навасёлкаўская, Камаровіцкая, Лучыцкая, Колкаўская, Пучская, Мышанкаўская

Калінкавіцкая воласць — гміны: Калінкавічы (горад 30), Калінкавіцкая, Аўцюкоўская, Бабровіцкая, Азарыцкая, Савіцкая, Капліцкая, Гарочыцкая, Насовіцкая, Якімавіцкая

Жыткавіцкая воласць — гміны: Жыткавічы (горад 10), Жыткавіцкая, Людяневіцкая, Браніславаўская, Юркевіцкая, Сямёнаўская, Пясочнікаўская

Ельская воласць — гміны: Ельск (горад 10), Ельская, Рудняўская, Капышчаўская, Старавысоцкая, Рамязанская, Зашыр’еўская, Скараднаўская, Засніцкая, Люксембуржская

Нараўлянская воласць — гміны: Нараўля (горад 10), Нараўлянская, Завойцаўская, Вербавіцкая, Галоўчыцкая, Кіраўская, Барбараўская, Бярозаўская,

Лельчыцкая воласць — гміны: Лельчыцы (горад 7), Лельчыцкая, Буйнавіцкая, Астрожынская, Замошшаўская, Стадолінская, Грабянеўская, Баравойская, Мілашэвіцкая

Хойніцкая воласць — гміны: Хойнікі (горад 15),  Хойніцкая, Глінішчанская, Барысаўшчынская, Стралічаўская, Вялікаборская, Дубровіцкая

 

Бабруйскі павет

Бабруйск (горад 230 гмін)

Бабруйская воласць — гміны: Бабруйская, Слабодкаўская, Гарбацэвіцкая, Глуша (горад 1), Глушаўская, Пятровіцкая, Гарохаўская, Кімаўская, Кавалеўская, Варатынская, Бортніцкая, Панкратавіцкая, Бронаўская, Вішнеўская, Заровіцкая, Любаніцкая, Кіраўск (горад 5), Кіраўская

Асіповіцкая воласць — гміны: Асіповічы (горад 20), Асіповіцкая, Свіслацкая, Ялізава (горад 1), Ялізаўская, Лапіцкая, Дараганаўская, Дрычынская, Ліпеньская, Градзянская

Глуская воласць — гміны: Глуск (горад 7), Глуская, Бабіроўская, Завалочыцкая, Клетнаўская, Кіраўская, Чыкільская, Слаўкавіцкая, Дубраўская

Клічаўская воласць — гміны: Клічаў (горад 7),  Клічаўская, Арэхаўская, Старавостраўская, Вярхоўская, Бацэвічцкая, Нячацкая, Каўбчанская, Ранчанская, Шалаеўская, Патоцкая, Загаццеўская

Рагачоўская воласць — гміны: Рагачоў (горад 30), Рагачоўская, Азяронская, Старасельская, Забалоцеўская, Радзілавіцкая, Курганская, Ціхініцкая, Пабалаўская, Дварэцкая, Кісцянёўская, Гарадзецкая

Жлобінская воласць — гміны: Жлобін (горад 50),  Жлобінская, Чырвонабярэжская, Караткевіцкая, Шчадрынская, Стараруднянская, Папаратнянская, Стрэшын (горад 2), Стрэшынская, Дуброўшчынская, Кабанаўская, Албінская, Пірэвіцкая

Светлагорская воласць — гміны: Светлагорск (горад 50), Светлагорская, Парычы (горад 2), Парыцкая, Дуброўская, Мікалаеўская, Сасноваборская, Палеская, Баравікоўская, Кратоўская

Акцябарская воласць — гміны: Акцябарскі (горад 5), Акцябарская, Парэцкая, Каткаўская, Ляскавіцкая, Чырвонаслабодская, Ламовіцкая, Валасовіцкая, Любаньская, Пратасаўская

Слуцкі павет

Слуцк (горад 50 гмін)

Слуцкая воласць — гміны: Слуцкая, Гацукоўская, Грэская, Рачковіцкая, Пакрошыўская, Вялейская, Амговіцкая, Жылінбродская,

Салігорская воласць — гміны: Салігорск (горад 100), Салігорская, Старобін (горад 3), Старобінская, Чырвонаслабодская, Крывіцкая, Доўгаўская, Гоцкая, Хорастоўская, Гаўрыльчыцкая, Даманавіцкая

Капыльская воласць — гміны: Капыль (горад 10),  Капыльская, Цімкавіцкая, Семежаўская, Быстрыцкая, Бабоўнінская, Грозаўская, Бучацінская, Кучынкаўская

Любаньская воласць — гміны: Любань (горад 10), Любаньская, Асавецкая, Гарадзяціцкая, Ялінская, Тальская, Урэцкая, Юшкавіцкая, Ляхаўская

Старадарожская воласць — гміны: Старыя Дарогі (горад 10), Старадарожская, Языльская, Шыткавіцкая, Пасецкая, Палажэвіцкая, Дронаўская, Саланская, Сарагоўская

Барысаўскі павет

Барысаў (горад 30 гмін)

Барысаўская воласць — гміны: Барысаўская, Лошніцкая, Глівінская, Вяляціцкая, Аздзяціцкая, Забашовіцкая, Сяменькавіцкая, Перасадаўская

Крупкаўская воласць — гміны: Крупкі (горад 7), Крупкаўская, Бобр (горад 2), Баброўская, Дакудаўская, Начаўская, Ухвалаўская, Выдрыцкая, Дзянісавіцкая, Ігрушкаўская

Халапеніцкая воласць — гміны: Халапенічы (горад 3), Халапеніцкая, Яноўшчынская, Абчугаўская, Хацяноўская, Траяноўская, Бараньская, Жортайская

Бярэзінская воласць — гміны: Беразіно (горад 10), Бярэзінская, Пагосцкая, Ляпчынская, Багушэвіцкая, Бродецкая, Якшыцкая, Сялібская, Котаўская, Капланоўская, Мачаская

Чэрвеньская воласць — гміны: Чэрвень (горад 10), Чэрвеньская, Смілавічы (горад 1), Смілавіцкая, Валевачская, Вайнілаўская, Калодзежская, Лядаўская, Хутарская, Замастоцкая, Раваніцкая

Зембінская воласць — гміны: Зембінская, Весялоўская, Хоўхаліцкая, Мсціжаўская, Карсаковіцкая, Брадоўская, Жавябоўская, Каменская, Прусавіцкая

Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Schuchynschyna
Schuchynschyna
29 дней назад

А зачем? Какие проблемы это поможет решить?

Анонимно
Анонимно
Ответить на  Schuchynschyna
27 дней назад

Гэта, на думку аўтара, зробіць мясцовае самакіраванне больш эфектыўным і дэмакратычным.

2
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x